תעשיידע - דרושים בדרום

תעשיידע

עמותת החינוך, תעשיידע, מיסודה של התאחדות התעשיינים, קיבלה על עצמה להשתתף, מתוך אחריות לאומית, בפיתוח ההון האנושי במדינה ובשילובו של הדור הצעיר, בכל תחומי התעשייה, ככלי להתפתחות ולהצלחה במישור האישי, הבית ספרי והלאומי.חשיפת בני הנוער לתעשייה, על היבטיה, ופיתוח עתודה של כוח אדם איכותי, מקצועי ומשכיל הם שיקבעו את עתידו של הפרט ואת עתידה הכלכלי חברתי של המדינה. מימוש האתגר יתרום לעיצוב מערכת חינוך עדכנית וחדשנית ויסייע בשילוב מוצלח של בוגרי מערכת החינוך באתגרי התעשייה העתידית.

כרגע לא נמצאו משרות המתאימות לחיפוש שלך.
נסה להוריד את אחד החיתוכים ולהגדיר סוכן חכם!